Propustností pro kyslík
Při vývoji nových typů kontaktních čoček se v posledních letech celosvětově prosazuje trend silikonhydrogelových materiálů. O změně typu kontaktní čočky uvažujeme především z klinických důvodů. Asi nejčastějším obecným požadavkem je zvýšení propustnosti pro kyslík a ostatní plynné metabolity. Navýšení Dk/t čočky je řešením při výskytu limbálního překrvení, neovaskularizaci nebo stromálního edému rohovky.

Propustnost pro kyslík samozřejmě není jedinou podmínkou pro úspěšné a bezpečné nošení kontaktních čoček. Dostatečná pohyblivost, odolnost vůči depozitům, optický a tvarový design, povrchová smáčivost a to jak dobře oko čočku snáší, je u kontaktních čoček nezbytně důležité. Podstatné je, aby kontaktní čočky s vysokou propustností pro kyslík byly v těchto vlastnostech stejné nebo i lepší než běžné hydrogelové čočky s nízkou hodnotou Dk.